Artikler til inspiration

Eksempler på artikler jeg har skrevet:

Den attraktive klub

Artiklen beskriver hvordan ledelse og  personalegruppe skaber en positiv og anerkendende kultur i Fritids- og Ungdomsklubben Holmstrup Mark i Aarhus. Inkluderende fællesskaber og ordet ”ja” er nøgleord i pædagogikken.


Det sociale ansvar rækker udover klubben

Fritids- og Ungdomsklubben Holmstrup Mark har købt en autocamper og ansat en folkeskolelærer som chauffør og underviser for skoletrætte unge. Den rullende Skoles fem elever genfinder gnisten til at lære.


Fokus på at forebygge i Lemvig

93 % af de unge I Lemvig kommune tager en ungdomsuddannelse. Kriminaliteten blandt de 15 – 19 årige er den laveste i Danmark. Og selvom klubtilbuddet i kommunen er 51% dyrere end nabokommunerne har byrådet ingen planer om at skære på klubtilbuddet.


En sværm med en ny orden

Unges måde at være sammen på har ændret sig til en ny form for mobil ungdomskultur. Det vender op og ned på begreber som orden og kaos og stiller andre krav til den rolle og de opgaver klubberne skal leve op til i fremtiden.