Bøger af Eva Tverskov

 

Træn viljen og få lyst til at ville

træn viljen web

I mange år har viljen været et stedbarn i undervisning og den terapeutiske praksis. Viljen   er ikke    noget man taler om som en evne, der kan bruges positivt til at forandre sig med.

Bogen sætter fokus på, hvad viljen er, og hvordan du kan  bruge den konstruktivt til det, du gerne  vil. Lær  din egen vilje at kende og brug dens kraft. For uanset om du har en stærk eller hæmmet vilje, kan den trænes op til at blive en instans, der hjælper dig til at leve i overensstemmelse med dig selv og handle ud fra det, du virkelig VIL – i arbejdslivet og det personlige liv.

Bogen kan læses af alle og kan inspirere professionelle vejledere, konsulenter, coaches, psykologer, psykoterapeuter, undervisere og erhvervslivets medarbejdere og ledere

132 sider
Nyt Nordisk Forlag 2014. Kan evt købes hos Arnold Busck

________________________________

Sådan gør Journalister – håndbog for alle andre

En håndbog, der henvender sig til dig, der savner viden om den journalistiske tænkning og metode.
Om at finde historien, vinkle, strukturere, og skrive i et sprog som når målgruppen. Bogen fortæller også om journalistisk spørgeteknik, coaching og redigering.
Konkret bog. Fyldt med mange gode råd.
Skrevet sammen med min tvillingebror Kim Tverskov.

160 sider. Forlaget Ajour, 2005,… 2011
ISBN 87-89235-80-0

_____________________________________________________________________________

Jordens sukker – den søde benzin

En fagbog om Jordens sukker, om penge, magt og slaver. Læs om verdens første honningavlere, om honning i Det gamle Testamente, om dengang Danmark dyrkede sukker i Dansk Vestinden og brugte slaver til arbejdet, om Danmarks første gæstearbejdere i sukkerroemarkerne og frem til i dag, hvor man bruger sukker til at fremstille benzin.
Skrevet sammen med Karin Hald.

40 sider, Forlag Malling Beck, 2008
ISBN: 978-87-7066-178-2

______________________________________________________________________________

Kender du? Julemanden

Ved du, at julemanden blev født i år 270? At han vist nok er født i Tyrkiet? At Coca-Cola fandt på at give ham rødt tøj på, og at den danske konge Erik Ejegod har besøgt julemandens grav? Få også historien om verdens første julegave…
Skrevet sammen med Karin Hald.

40 sider. Forlaget Fodfæste, 2007
ISBN 87-7988-228-5 (Pris 40 kroner plus porto)

 

______________________________________________

Jordens salt – det hvide guld

Salt er meget vigtigt for mennesker. I bogen kan du læse saltets historie fra stenalderen og op til nutiden. Læs hvordan salt har haft  politisk betydning både med strejker og arbejdskampe i Europa og Indien. Læs hvordan salt er gået ind i vores sprog og få svar på, hvorfor man har kaldt saltet for det hvide guld.
Skrevet sammen med Karin Hald.

40 sider, Forlag Malling Beck, 2007
ISBN 978-87-706-6005-1

 

______________________________________

Dannebrog – vores flag

Dannebrog vajer i kolonihaven om søndagen. Det er fremme til fester i by og på land. Det bruges til fødselsdage, fodboldkampe og meget mere. Bogen handler om Dannebrog, hvordan det faldt ned fra himlen og blev folkets flag.
Skrevet sammen med Karin Hald.

40 sider, Forlag Malling Beck, 2006.
ISBN 87-7988-233-1

 

 

________________________________________________________________________________

Forældrenetværk i praksis – empowerment og socialt gruppearbejde

Historien om hvordan det lykkedes at skabe et forældrenetværk i Fakse Kommune. Forældrene greb ind over for en begyndende marginalisering af en gruppe unge. I stedet for at sætte ind over for de unge fandt den socialpædagogiske indsats sted gennem deres forældre. Bogen beskriver hvordan empowerment-orienteret socialt gruppearbejde kan udvikles.

154 sider. Systime Academic, 2003
ISBN 87-616-0763-0

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Jeg vil bestemme – en bog om det gode liv

Bogen handler om de genetisk bestemte naturlove som vi mennesker består af. Naturlove vi ikke kan lave om på, men som er vigtige at kende for at kunne befinde sig vel i sit liv, psykisk, socialt og materielt.

Skrevet sammen med Cand.pæd. Psyk. Niels Hoffmeyer, leder af Institut for Gestaltanalyse.

236 sider.Forlaget Hoffmeyer, 2000
ISBN 87-9878-870-04

E-bog, 2014 Kan købes hos Saxo

 

____________________________________________________________________________________________

 At skrive dagbog – logbogen i undervisningen

At skrive dagbog er en række gode råd om, hvordan dagbogen kan fungere i undervisningssammenhæng og giver ideer til, hvordan den kan blive lærerig og interessant at genlæse.

71 sider. Dansklærerforeningens Forlag, 1998
ISBN 87-7704-511-4

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Under ordene om kommunikation og pædagogik

Udgangspunktet er forholdet mellem det vi siger, måden vi siger det på og de nonverbale budskaber. Under ordene er dér, hvor mennesker mødes og møder opstår. Om det er på personalemødet, i undervisningslokalet, i forholdet til samarbejdspartneren eller i privatlivet. Vi kommunikerer hele tiden, og bogen giver ideer til hvordan du kan forbedre din kommunikation.
Skrevet sammen med lærer og psykoterapeut Karin Hald.

138 sider. Nyt Nordisk Forlag 1996
ISBN 87-17-06654-9 (Pris 50 kroner plus porto.)

Er kommet som E-bog i 2014 og kan købes hos SAXO

_____________________________________________

At skrive historier


Du får ingen opskrifter i bogen, men derimod en masse (skrive)øvelser, der kan give dig færten af, hvad en historie kan være for dig. Professionelle forfattere fortæller om deres erfaringer med at udvikle og skrive historier. Bl.a. Jytte Borgerg, Svend Åge Madsen og Poul Borum.

126 sider. Dansklærerforeningens Forlag 1992
ISBN 87-7704-243-3

 

 

___________________________________________________________________________

At skrive journalistik

At skrive journalistik er at beskæftige sig med brudstykker af det virkelige liv, men også at kunne vælge kritisk blandt den mængde af oplysninger, der skal ligge til grund for kommunikationen. Bogen rummer bl.a. afsnit om: research, spørgeteknik, interviewteknik, den gode historie og den journalistiske disponering. Fulgt op af praktiske øvelser.

120 sider. Dansklærerforeningens Forlag, 1991, … (5. oplag 1999)
ISBN 87-7704-205-0

 

 

_______________________________________________________________________________

At skrive sætter spor


Sprog er både det, der kommer ud af munden og det, der kommer ud af pennen. Sprog er en kommunikationsform. Når vi skriver, har vi hverken lyde eller kropsprog til hjælp. Vi har kun ordene. Bogens øvelser træner dig i at turde prøve sprogets muligheder.

117 sider. Dansklærerforeningens Forlag, 1990,… (5. oplag 2000)
ISBN 87-7704-141-0

E-bog, 2014. Kan købes hos Saxo

 

 _______________________________________________________________________