Følelser skaber konflikt indeni

Når vi har besvær i livet, viser det sig ofte, at man får det bedre, hvis man er i stand til at være i kontakt med de følelser og impulser, man har.

Et vigtigt omdrejningspunkt i terapien er derfor at lære sine følelser og impulser at kende

Videoen beskriver “konflikttrekanten”: En model over hvad der sker, når terapeuten spørger til klientens følelser.

(Kilde: Trekanten findes i Patricia Della Selva’s bog: “Intensiv dynamisk korttidsterapi”)