Viljen kan trænes op

Har du nogensinde overvejet at lære din vilje at kende og træne den, så den bliver stærk, intelligent og god? Og er du i stand til at bruge den til dit eget og andres bedste?

 

Af Eva Tverskov

”Mennesker er viljer, og viljen udgør menneskets inderste centrum. Det er viljen, som gør os til os selv. Uden den vil det mest kompetente og intelligente menneske ikke være andet end en genial robot,” siger Roberto Assagioli (1888-1974) i sin bog ”Viljens psykologi” fra 1973. Gennem hele sit liv var Assagioli optaget af viljen, dens kraft og egenskaber, og hvordan den kan udvikles bedst muligt.

 

En svag vilje skyldes frygt

Et menneske med en svag vilje kan sammenlignes med en korkprop i havet, der kastes rundt af bølgerne. Med en svag vilje er man slave af andres vilje. Man lader dem bestemme og får et utilfredsstillende korkprop-liv.

En svag vilje hindrer dig i at bruge dine talenter og evner. Og du bliver aldrig tilfreds, fordi den manglende vilje hindrer dig i at leve op til det, du tror på.

”At leve så godt man kan og se på sig selv med et smil”, var målet i Roberto Assagiolis holistiske tilgang til psykologien. Han beskæftigede sig udover Viljen med psykosyntese og åbnede i 1910 den første psykoanalytiske praksis i Italien.

 

En stærk vilje er villet

En stærk vilje møder man hos mennesker som vil noget. De har fundet deres plads i verden og har overvundet forhindringer, både dem der er skabt af ydre omstændigheder og dem som skyldes ens svagheder og drifter. Med andre ord: han eller hun lykkes og når sine mål ved egen indsats og egen vilje.

Mennesker med en stærk vilje tør tage et ansvar og erkender, at enhver beslutning og ethvert valg indebærer muligheden for at begå fejl og måske endda forårsage skade. Det er mennesker der har fjernet en af de mest almindelige årsager til fortvivlelse og fiasko fra deres bevidsthed – nemlig frygt. Han og hun har lært at se livet i øjnene med resolut og fast tillid og tænke: “Jeg kender livet, og jeg frygter det ikke.”

Roberto Assagioli har ingen tvivl. Det gælder om at have en stærk vilje.

 

Viljen må være stærk, intelligent og god

”Men det er ikke nok, at viljen er stærk”, siger Roberto Assagioli.

En stærk vilje kan nemlig være modtagelig for fejltagelser og overdrivelser. Stærke viljer kan misbruge de dyrebare evner. Nogle stærke viljer anvender fx for hårde og aggressive metoder som ender i indre og ydre konflikter og nervemæssige og psykologiske problemer.

”Viljen skal bruges intelligent og harmonisk –  på basis af sund viden om psykens konstitution og funktion.”

“Man skal kunne håndtere de modstridende kræfter ved at anvende dem konstruktivt og dermed opnå de ønskede mål med et minimum af anstrengelser,” siger Roberto Assagioli.

At få en stærk, intelligent og god vilje indebærer en beslutning. Du skal VILLE det.

 

Din vilje ske – viljen skal opdages

For at lære viljen at kende, må vi opdage den i os selv. Det er en indre tilstand. En af de mest fundamentale oplevelser, som ikke kan beskrives med ord. Viljen må opleves individuelt.

Det er muligt at opleve viljens virkelighed og natur. Du kan opleve den i en krisesituation, når du står ansigt til ansigt med fare. I de situationer hvor dit instinkt enten tilskynder dig til at tage flugten, eller når frygten truer med at lamme dine lemmer. I de situationer kan der pludselig fra de mystiske dybder af dit væsen opstå en uventet energi, som får dig til at sætte en fast fod på afgrundens kant, eller konfrontere din angriber med ro og beslutsomhed.

Da viljens kraft hjalp

 

Ønsker du at få en stærk vilje

Hører du til de mennesker der ønsker sig en stærk vilje? Og som har svært ved at tage sig sammen, som mangler den beslutsomhed, der skal til for at få den? Tænker du: ”Jamen, hvis det skal lade sig gøre, har jeg brug for en fast og beslutsom vilje, og det er netop hvad jeg mangler”.

Roberto Assagioli siger: “Alle, selv den svageste har en smule viljestyrke, og det er rigeligt til at begynde arbejdet”.

Han foreslår du tænker på situtationer hvor du virkelig gerne ville noget. Fx som barn da du lærte at hoppe og øvede dig og øvede dig og blev ved og ved indtil du kunne. Eller måske har du engang haft lyst til at lære at spille på et musikinstrument? Hvis man virkelig virkelig gerne vil lære at spille klaver, er man ofte villig til at ofre al den tid, energi og udgifter, der skal til for at lære det.

Princippet er det samme hvis du vil udvikle din vilje. Den kan blive en muskel der arbejder for dig – uden at du tænker over det eller skal anstrenge dig for at gøre det, du gerne vil.

 

Viljesgymnastik – en øvelse

Roberto Assagiolis bog indeholder en del øvelser, som træner viljen. Ideen er at træne den med jævne mellemrum. Og når man går i gang kan syvdages-forløb fungere godt. Altså syv dage med een øvelse. Evt. nogle dages pause. Og så igen træne viljen i syv dage med en ny øvelse osv osv.

Øvelsen nedenfor træner Viljen i forhold til beslutsomhed.

  1. Hver dag i de næste syv dage skal du stille dig op på en stol i dit værelse i 10 minutter i træk. Prøv at gøre det med tilfredshed.
  2. Nedskriv de følelser og mentale tilstande du oplever på stolen. Gør det samme hver af de syv dage
  3. Forsøg altid at forbedre kvaliteten af arbejdet, nærværet i at iagttage dig selv, overholde at du skal notere ned, og frem for alt at udvikle din opmærksomhed på viljen og dens kraft.

Træne viljen

Links: