Priser

Jeg følger journalistforbundets vejledende takster for freelance- journalistik.

Journalistisk arbejde

Fra april 2017 er vejledende takst 857 kroner pr time for alm. journalistisk arbejde. Ugesatsen er på 26.119 kroner for 37 timer. Mødevirksomhed og transporttid i forbindelse med det journalistiske  arbejde medregnes i forbrugt arbejdstid.

Når jeg får en opgave vurderer jeg omfanget og giver en max pris. Varer arbejdet kortere tid, bliver regningen mindre.

Undervisning

Mit udgangspunkt for undervisning er 7000 kr. for en dag plus transport. Men også her vurderer jeg arbejdets omfang og varighed og giver individuelle tilbud.

I øvrigt henviser jeg til Vejledende vilkår for freelancejournalistik